O firmie

Polting - o nas

Wykonawstwo

Firma nasza specjalizuje się w wykonawstwie termo- i hydroizolacji dachów płaskich zarówno przemysłowych jak i użyteczności publicznej. Proponowane przez nas materiały mają zastosowanie do hydroizolacji jednowarstwowej na nowych dachach płaskich jak i przy dachach odwróconych, żwirowych i zielonych. Mamy również doświadczenie przy renowacji istniejących pokryć dachowych niezależnie od zastosowanej technologii. Obecnie zatrudniamy ok. 150 osób. Wyszkolona kadra umożliwia nam wykonywanie dziennie do 2000 m2 pokrycia dachowego wraz z warstwa nośną.

BHP

Firma nasza kładzie specjalny nacisk na Bezpieczeństwo i Higienę Pracy w zakresie ochrony zbiorowej jak i osobistej.  Posiadamy wykwalifikowanych pracowników do montażu siatek ochronnych jak również własny system asekuracji indywidualnej.

Informacja dla akcjonariuszy:

W dniu [05.08.2020] zarząd spółki Polting S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie   ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa), wezwał akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy, dokumenty akcji, które nie zostaną złożone do dnia 1 stycznia 2021 roku utracą swoją moc obowiązującą. Akcjonariusze będą mogli do dnia 1 stycznia 2026 roku wykazywać swoje prawa udziałowe względem spółki, jednakże po tym okresie nastąpi definitywna utrata praw członkowskich.