5 lutego 2019

O firmie

Polting - o nas

Wykonawstwo

Firma nasza specjalizuje się w wykonawstwie termo- i hydroizolacji dachów płaskich zarówno przemysłowych jak i użyteczności publicznej. Proponowane przez nas materiały mają zastosowanie do hydroizolacji jednowarstwowej na nowych dachach płaskich jak i przy dachach odwróconych, żwirowych i zielonych. Mamy również doświadczenie przy renowacji istniejących pokryć dachowych niezależnie od zastosowanej technologii. Obecnie zatrudniamy ok. 150 osób. Wyszkolona kadra umożliwia nam wykonywanie dziennie do 2000 m2 pokrycia dachowego wraz z warstwa nośną.

BHP

Firma nasza kładzie specjalny nacisk na Bezpieczeństwo i Higienę Pracy w zakresie ochrony zbiorowej jak i osobistej.  Posiadamy wykwalifikowanych pracowników do montażu siatek ochronnych jak również własny system asekuracji indywidualnej.